Głównym celem projektu jest chęć wzbogacenie oferty turystycznej Bieszczad poprzez zaprojektowanie nowej usługi lokalnej „Na dnie Jeziora”, która stworzy dla turystów i mieszkańców regionu niepowtarzalną okazję do poznania historii Zalewu Solińskiego poprzez organizację rejsów turystycznych szlakiem wspomnień byłych mieszkańców Soliny. Jednocześnie cel ten przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty firmy ,,WERLAS”, pozyskania nowych klientów a w rezultacie do zwiększenia osiąganych przychodów. Cel główny zostanie osiągnięty, dzięki realizacji celów szczegółowych:

 

  • Zakup statku pasażerskiego, niezbędnego elementu dla organizacji rejsów
  • Włączenie się w budowanie wysokiej jakości oferty turystycznej regionu w ramach marki „Made in Karpaty” poprzez zaprojektowanie lokalnej usługi – „Na dnie jeziora.”
  • Nawiązanie współpracy z regionalnymi usługodawcami  oraz z ludnością, która została przesiedlona z terenów zalanych
  • Nawiązanie współpracy z regionalnymi usługodawcami

 

 

Termin realizacji: 07/2014 – 12/2014

 

Całkowita wartość projektu 159 900,00 PLN

 

Wartość dofinansowania z SPPW 19 116,73 CHF

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland